بیوتکنولوژی در کشاورزی Biotechnology
 
قالب وبلاگ

شناسه عنوان مقاله پذیرش
1 بررسی و تحلیل میزان اثربخشی دوره‏های آموزشی- ترویجی مدیریت ضایعات گندم سخنرانی
2 فرایند کردن میوه وسبزی به حهت کاهش ضایعات پس از برداشت وایجاد ارزش افزوده پوستر
3 تحلیل دیدگاه مهندسین ناظر کشاورزی در خصوص عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی پوستر
4 تولید کمپوست از برگ درخت خرما (Phoenix dactilifera) جهت استفاده بعنوان بستر تولید نشاء چاپ چکیده مقاله
5 تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی مؤثر در فرآوری دانه و مغز آفتابگردان بر روی کاهش ضایعات پوستر
6 بررسی ضایعات محصول کلزا تحت رطوبت های مختلف برداشت و شیوه های متفاوت خشکاندن دانه در منطقه دشت ناز ساری پوستر
7 تعیین هزینه عدم انجام به موقع عملیات ماشینی در ضایعات مراحل مختلف تولید چغندرقند در ایران پوستر
8 استحصال روغن از ضایعات ماهی بمنظور تولید بیودیزل در ایران سخنرانی
9 مطالعه اثر روش های مختلف برداشت و خشک کردن بر ضایعات زرشک پوستر
10 بررسی عوامل موثر بر خصوصیات مکانیکی پوست میوه انار پوستر
11 اثرات روشهای کیورینگ بر کاهش ضایعات انباری ارقام پیاز ایرانی سخنرانی
12 یررسی استفاده از زائدات نخل به عنوان بستر کشت در کشت بدون خاک پوستر
13 بررسی ترکیبات شیمیایی، انرژی متابولیسمی و گوارش پذیری سیلاژ ضایعات درخت موز با استفاده از تکنیک آزمون تولید گاز پوستر
14 تاثیر عملیات حرارتی بهینه در ساخت تیغه های آسیاب غلات بر روی کاهش ضایعات پوستر
15 روش‌های اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی‌های مکانیکی سیب‌زمینی رد مقاله
16 اندازه گیری سفتی میوه کیوی با روش نفوذ در زمان های مختلف برداشت پوستر
17 تعیین برخی خواص فیزیکی میوه پرتقال پوستر
18 ارزیابی و مقایسه تلفات در سطوح مختلف دورکوبنده و نرخ تغذیه در برداشت ذرت بذری با استفاده از ماشین ذرت‌چین- پوست‌کن پوستر
19 بررسی تاثیر پارامترهای مؤثر بر تلفات در برداشت کمباینی ذرت بذری پوستر
20 تعیین مقدار تاثیر پارامترهای دورکوبنده و نرخ تغذیه بر تلفات در برداشت ذرت بذری با استفاده از کمباین Wintersteiger سخنرانی
21 بررسی وضعیت ضایعات حاصل از خرما و ارائه روشهای کاربردی در بازیافت آن چاپ چکیده مقاله
22 عوامل مؤثر بر تلفات و ضایعات واحدهای مرغداری گوشتی در استان لرستان پوستر
23 تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی سیب زمینی سخنرانی (با شناسه 24 ادغام شود)
24 تاثیر زمان برداشت، رقم و مدت انبار مانی بر خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی با شناسه 23 ادغام شود
25 کاربرد ضایعات کشاورزی به عنوان بسترکشت¬های بدون خاک بر تولید نشاء گوجه فرنگی تحت تنش شوری سخنرانی
26 تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات فیزیکی سرشاخه خرمای عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا پوستر
27 تعیین ارزش غذایی و ترکیب شیمیایی پساب تقطیری غلیظ شده ملاس( پساب کارخانه الکل سازی) پوستر
28 مدیریت ضایعات دامداری و تولید کود پلت شده پوستر
29 بررسی تأثیر مقادیر مختلف مصرف ضایعات طوقه و برگ چغندرقند بر عملکرد گاوهای شیری پوستر
30 تکنیک های اولتراسونیک برای تست لوله های آبرسانی رد مقاله
31 بررسی استفاده از ضایعات موز در جیره غذایی حیوانات چاپ چکیده مقاله
32 کاهش ضایعات انباری سیر سفید (Allium sativum L) با دوزهای مختلف پرتوتابی الکترون سریع پوستر
33 استفاده از آنزیم اگزوژنوس برای بهبود ارزش تغذیه ای سرشاخه نیشکر در تغذیه نشخوارکنندگان پوستر
34 استفاده از باکتري ايکوسايل در بهبود ارزش تغذيه اي علوفه هاي فيبري بي کيفيت در گوسفند عربي پوستر
35 استفاده از عصاره بادیان رومی برای بهبود هضم پذیری و کاهش تولید گاز توسط نشخوارکنندگان پوستر
36 ارزیابی پتانسیل استفاده از ضایعات خرما در تغذیه دام و تولید محصولات دامی پروتئینی با ارزش تغذیه ای بالا پوستر
37 چالش ها و راهکارهای استفاده از ضایعات زیتون در تغذیه دام و تولید محصولات دامی با ارزش تغذیه ای بالا پوستر
38 تاثیر عصاره نعناع بر بهبود هضم پذیری مخلوط پیت خام نیشکر و یونجه در تغذیه گاوهای هلشتاین پوستر
39 تاثیر استفاده از پلی اتیلن گلیکول بر ارزش تغذیه ای برگ کهور منطقه ملاثانی (خوزستان) برای نشخوارکنندگان پوستر
40 مقایسه ضایعات و سرعت برداشت دستی و مکانیکی انجیر سبز استهبان پوستر
41 استفاده از افزودنی های شیمیایی برای بالابردن هضم پذیری شکمبه ای سرشاخه نیشکر پوستر
42 تأثیر محتوای رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه عدس پوستر
43 تاثير درجه حرارت خشک کردن و محتواي رطوبت دانه بر ضايعات حاصل از تبديل چند رقم برنج پوستر
44 بررسی و مقایسه ضایعات حاصل از چند روش خشک کردن برخی ارقام متداول شلتوک در استان گیلان پوستر
45 دسته بندی زایدات کشاورزی از نظر منشاء تولید و راههای بازیافت آن ها پوستر
46 اثر کاربرد ذرات نانو اکسید تیتانیوم بر کاهش ضایعات گوجه فرنگی سخنرانی
47 بررسی تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر ارزش غذایی پسماندهای دو واریته پسته قبل و بعد سیلو با استفاده از تکنیک تولید گاز پوستر
48 اثر آسیب نیروی ضربه بر کیفیت دانه گلرنگ پوستر
49 تاثیر سیستمهای مختلف آبیاری بر برخی خواص مکانیکی دانه لوبیا پوستر
50 بازیافت مواد مؤثره‌ی پوست پسته وحشی به عنوان ضایعات کشاورزی با روش استخراج جدید بر پایه‌ی آب مادون بحرانی پوستر
51 بهینه سازی تولید ژلاتین از ضایعات حیوانی رد مقاله
52 استفاده بهینه از ضایعات خرما در صنایع غذایی رد مقاله
53 استخراج لیکوپن از ضایعات رب گوجه فرنگی رد مقاله
54 رابطه بین عملکرد برنج سالم و درجه سفیدی سه رقم رایج برنج اصفهان تحت تأثیر محتوای رطوبتی چاپ چکیده مقاله
55 توسعه پایدار صنایع خمیر و کاغذ بر مبنای ضایعات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
56 توانمندی¬ها و محدودیت¬های کاربرد تجاری 1- متیل سیکلو پروپن در افزایش عمر¬انبارمانی و کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی چاپ چکیده مقاله
57 بررسی ضایعات کیفی توده‌های بذر برخی ارقام تجاری سویا با استفاده از آزمون جوانه‌زنی استاندارد پوستر
58 تاثیر شوری و اندازه بذر برتخلیه ذخایر بذری و رشد گیاهچه سویا پوستر
59 کاهش ضایعات محصولات کشاورزی(ضرورت، مدیریت، چالش ها) پوستر
60 بررسی تلفات برداشت گندم توسط کمباین در استان مازندران پوستر
61 تعیین رفتار خزش و پارامترهای الاستیک و ویسکوز دانه نخود و تاثیر آن بر میزان ضایعات دانه نخود پوستر
62 مکانیزم خزشی برای تراکتور رومانی جهت کار با کمپوست همزن ها پوستر
63 بررسی تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر ارزش غذایی پسماندهای دو واریته پسته قبل و بعد سیلو با استفاده از تکنیک تولید گاز با شناسه 47 تکراری است
64 ارزیابی جنبه‌های اقتصادی بازیافت کاغذ و مقوا از زباله‌های شهری استان البرز چاپ چکیده مقاله
65 بررسی و تعیین میزان ضایعات مصرف نان در دانشگاه فردوسی مشهد چاپ چکیده مقاله
66 اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر روی کاهش درصد جوجه در آوری تخم مرغ پوستر
67 الگوی تغییرات تلفات برداشت کلزا در طول روز در دو نوع کمباین. پوستر
68 بررسی خواص فیزیکی چند سازه پلی‌اتیلن ضایعاتی – آرد کلزا پوستر
69  مطالعه تاثیر کمپوست آزولا بعنوان کود ضایعات گیاهی برویژگی های زراعی وعملکرد برنج  ادغام با شناسه 73 و پوستر پذیرفته می شود
70 تولید انرژی و مواد مفید از فاضلاب روغن کشی زیتون پوستر
71 بررسی میزان کالوس‎زایی و باززایی ریزنمونه‎های تعدادی از ارقام پنبه ایران در شرایط کشت بافت رد مقاله
72 تعیین برخی خواص فیزیکی میوه کیوی رقم هایوارد چاپ چکیده مقاله
73 بررسی تاثیر کود ضایعاتی آزوکمپوست برآنالیز و شاخص های رشد برنج با  شناسه 69 ادغام شود 
74 مطالعه تاثیر آزوکمپوست بعنوان کود ضایعات گیاهی برخصوصیات زراعی و ارتقاء عملکرد برنج تکراری با شناسه 69
75 پری کولینگ توت فرنگی با جریان هوای اجباری به منظور ماندگاری بیشتر و کاهش ضایعات پس از برداشت پوستر
76 بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران سخنرانی
77 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان پوستر
78 تعیین میزان سفتی و ضریب کشسانی ارقام میوه زیتون به منظور کاهش ضایعات مکانیکی پوستر
79 EVALUATION OF CORN RESIDUES AS SUSTAINABLE BIOFUEL PRODUCTION رد مقاله
80 RECYCLE AND REUSE OF WASTEWATER PRACTICES IN MIDDLE EAST AGRICULTURE رد مقاله
81 بررسی اثر رطوبت و انرژی ضربه بر صدمات مکانیکی بذر لوبیا چیتی پوستر
82 استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزی(کشاورزی-منابع طبیعی) در ساخت چوب- سیمان چاپ چکیده مقاله
83 بررسی استفاده از ضایعات خرما در تغذیه دام و طیور چاپ چکیده مقاله
84 فناوری اطلاعات در بررسی ضایعات محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
85 کاربردهای فناوری اطلاعات در بررسی ضایعات محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
86 تعیین برخی ویژگی های فیزیکی مغز گردو (رقم کاغذی) با هدف جداسازی کیفی پوستر
87 ارزیابی تغذیه‌ای سیلاژ کوشیا برای نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز پوستر
88 کاهش جذب روغن در مواد غذایی سرخ شده رد مقاله
89 استفاده بهینه از ضایعات سیب زمینی در جهت تولید بیواتانول چاپ چکیده مقاله
90 روشهای بیوتکنولوژیکی تولید ترکیبات طعم زا در مواد غذایی رد مقاله
91 تولید  بیوفیلم توسط لیستریا مونوسیتوژنز چاپ چکیده مقاله
92 بررسی عوامل موثر در بروز ضایعات گندم پوستر
93 بررسی روشهای کاهش ضایعات نان رد مقاله
94 بهره گیری ازدانش پلت کردن مواددرراستای استفاده مجدد ازضایعات کشاورزی وافزایش بهروری نیتروژن چاپ چکیده مقاله
95 کاهش ضایعات و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی با استفاده از ترمز مغناطیسی پوستر
96 استفاده از دستگاه کاشت تمام اتوماتیک، به منظور کاهش ضایعات در صنعت پرورش قارچ چاپ چکیده مقاله
97 حالت بهینه ذخیره سازی گندم در سیلوهای غلات: مطالعه موردی بررسی رطوبت مناسب پوستر
98 بررسی تأثیر سرعت و رطوبت بر مقاومت برشی ساقه‌ی نیشکر پوستر
99 بازیافت ضایعات صنایع تبدیلی برای مصارف غیر غذایی با شناسه 100ادغام و چاب چکیده
100 فناوریهای نوین در بازیافت ضایعات صنایع تبدیلی برای مصارف غذایی ادغام با شناسه 99 
101 پساب صنایع غلات رد مقاله
102 بررسی تغییرات آهنگ تبخیر و ضریب انتشار رطوبت موثر لایه¬های قارچ در خشک¬کن مایکروویو – خلا پوستر
103 تعیین ضریب الاستیسیته ظاهری میوه بلوط به کمک شبکه عصبی مصنوعی پوستر
104 بررسی خواص شیمیایی میوه لیمو با پوشش نانو کامپوزیت کیتوسان-رس در دوره های مختلف انبارمانی سخنرانی
105 بررسی تاثیر برخی عوامل برضایعات حاصل از تبدیل چند رقم برنج پوستر
106 آب مادون - مافوق بحرانی فرایندی سبز در بازیافت ضایعات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
107 تاثیر درجه حرارت خشک کردن و محتوای رطوبت دانه بر ضایعات حاصل از تبدیل چند رقم برنج سخنرانی
108 تاثیر دما و سرعت جریان هوا‌ی خشک کردن بر مقادیر کمی و کیفی اسانس استحصالی از آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) پوستر
109 بررسی تاثیر روش های مختلف برداشت و خشک کردن بر ضایعات زرشک پوستر
110 تاثیر دما و سرعت جریان هوا‌ی خشک کردن بر میزان اسانس و درصد منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L) پوستر
111 بررسی عملکرد یک نمونه دستگاه هوادهی چمن روتوری با تیغه های استوانه ای نمونه بردار و راهکارهایی جهت استاندارد سازی ماشین پوستر
112 مطالعه رفتار میوه انار تحت بارگذاری پوستر
113 ارتقاء کیفیت سوخت بیودیزل تولیدی از ضایعات روغن با ضایعات پلاستیک سخنرانی
114 استفاده از آرد ضایعات کشتارگاهی طیور تکمیل شده با کنجاله پنبه وکنجاله کانولا در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان سخنرانی
115 بررسی عملکرد رشد ویژه ،رنگ و صفات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).......... پوستر
116 بررسی اثر افزایش کلش گندم بر میزان تراکم خاک کشاورزی پوستر
117 اثر نگهداری در شرایط اتمسفر کنترل شده ، اتمسفر اصلاح شده و انبار سرد بر خواص کیفی گوجه فرنگی سخنرانی
118 مکان سنجی تولید اقتصادی سوخت تجدید پذیر بیودیزل و بیواتانول از محصولات و ضایعات کشاورزی به عنوان سوخت جایگزین ... چاپ چکیده مقاله
119 استفاده از پسماندهای کشاورزی، آینده­ای اجتناب ناپذیر در برابر صنعت چوب و کاغذ چاپ چکیده مقاله
120 بررسی قابلیت استفاده از ساقه سویا در صنعت چوب-پلاستیک پوستر
121 استفاده از پسماندهای کشاورزی، آینده ای اجتناب ناپذیر در برابر صنعت چوب و کاغذ چاپ چکیده مقاله
122 مزایا و محدودیتهای استفاده از پسماندهای کشاورزی در تولید چند سازه چوب پلاستیک چاپ چکیده مقاله
123 مدیریت حمل و نقل و انبارداری میوه انار پوستر
124 کاهش ضایعات برداشت گل و میوه بوسیله قیچی مخصوص پوستر
125 مروری بر نقش اساسی پسماندهای کشاورزی، در تامین ماده اولیه مورد نیاز در کامپوزیت‌های چوبی رد مقاله
126 باگاس ، منبعی با ارزش برای تولید صفحات فشره‌ چوبی در ایران چاپ چکیده مقاله
127 استفاده ازپسماندکنف به عنوان یک ماده خام در ساخت تخته فیبر نیمه سنگین پوستر
128 نگرشی بر پسماندهای کشاورزی، به عنوان جایگزینی مناسب برای منابع جنگلی در تولید فراورده‌های چوبی چاپ چکیده مقاله
129 بررسی و مقایسه ضایعات حاصل از خشک کردن شلتوک در نقاط مختلف خشک¬کن متداول پوستر
130 تأثیر پیش¬تیمار مایکروویو بر آهنگ تبخیر، ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعال سازی در خشک کردن لایه نازک دانه انار ترش پوستر
131 پیش بینی آهنگ تبخیر خشک شدن دانه های انار با استفاده از مدل های ریاضی و شبکه های عصبی مصنوعی پوستر
132 تولید الکتریسیته از بازیافت تلفات گرمایی موتور چاپ چکیده مقاله
133 بررسی ارزش غذایی سیلوی ضایعات خرما ( سرشاخه های خرما) در منطقه سیستان پوستر
134 اثر فراوری حرارتی بر ارزش غذایی بستر جوجه گوشتی پوستر
135 اثر فراوری حرارتی بر شمارش باکتری‏های بیماری‏زا و ضرایب هضمی آزمایشگاهی بستر جوجه گوشتی پوستر
136 راهکارهای استفاده بهینه از ضایعات چای رد مقاله
137 تعیین برخی خواص مکانیکی گوجه فرنگی پوستر
138 استفاده از فرآیندهای بی هوازی برای کاهش ضایعات غذایی چاپ چکیده مقاله
139 مقایسه خواص فیزیکی برخی ارقام متداول برنج بصورتهای مختلف پوستر
140 ولید سلولاز از پوست موز،روشی جهت استفاده ی بهینه از ضایعات چاپ چکیده مقاله
141 بررسی و مقایسه محتوای رطوبت نهایی دانه در نقاط مختلف خشک‌کن متداول شلتوک پوستر
142 تعیین ترکیب مناسب در تولید ورمی کمپوست با استفاده از کمپوست پسماند شهری، خاک اره و برگ خرد شده پوستر
143 کاهش ضایعات گلهای شاخه بریده با تعیین و اندازه گیری پارامترهای طراحی دستگاه برگ کن گل پوستر
144 بررسی عملکرد دستگاه برگ کن گلهای شاخه بریده در میزان برگ کنی گل رز پوستر
145 کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی خصوصیات پوسته و بافت نان بربری غنی شده با پودر انجیر پوستر
146 بررسی اثر پارامتر های ماشین و محصول بر تلفات کوبش نخود پوستر
147 بررسی اثرات ضربه و رسیدگی بر خواص فیزیکی میوه پرتقال پوستر
148 بررسی جذب آب فراورده چندسازه آردسرشاخه پسته- پلاستیک با شناسه 149ادغام و چاپ پوستر
149 عوامل موثر بر جذب آب فرآورده چندسازه چوب- پلاستیک با شناسه 148ادغام شود 
150 بررسی روند استفاده از کاه و کلش گندم در تغذیه دام چاپ چکیده مقاله
151 اثر ضایعات کشتارگاه های صنعتی طیور به عنوان منابع پروتئینی با قابلیت تجزیه پذیری متفاوت بر اکوسیستم و... پوستر
152 نقش مدیریت ضایعات گیاهی و روش خاکورزی در عملکرد محصولات زراعی چاپ چکیده مقاله
153 تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی چاپ چکیده مقاله
154 فرآوری ضایعات محصولات کشاورزی و بهبود ارزش غذایی آن بعنوان خوراک دام چاپ چکیده مقاله
155 بررسی روند خشک ‌شدن برگه‌ های سیب‌ زمینی در خشک ‌کن لایه ‌نازک برای تعیین میزان چروکیدگی ومقاومت محصول در دمای خشک کن پوستر
156 مطالعه برگه‌های سیب‌زمینی طی خشک‌شدن در خشک‌کن لایه‌نازک برای تعیین دمای مناسب جهت کاهش ضایعات محصول پوستر
157 استفاده از ضایعات به دانه در تهیه سس کچاپ پوستر
158 تعیین خصوصیات فیریکی و ضریب اصطکاک ایستایی سه رقم متداول میوه زیتون در زمان برداشت رد مقاله
159 مدل پیش بینی عوامل تاثیر گذار بر درصد قند در طی فرآیند برداشت مکانیزه و پس از برداشت محصول نیشکر پوستر
160 ارزیابی ارزش غذایی ضایعات بوجاری دانه تریتیکاله با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز سخنرانی
161 بررسی عوامل موثر بر ضایعات پس از برداشت خرما: مطالعه موردی شهرستان جم پوستر
162 مطالعه شکستگی برخی از ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی در مرحله خشک کردن پوستر
163 بررسی موضوعی عدم توفیق در تیمار مرکبات با استفاده ازتکنیک AHP گروهی (مطالعه موردی: پوستر
164 استفاده از مدل شبیه سازی MAGMA برای مدیریت ضایعات دامداری ها در توسعه پایدار کشاورزی پوستر
165 بررسی راندمان تبدیل و ارزیابی اقتصادی روش پاربویلینگ و روشهای متداول به منظورکاهش ضایعات محصول در مرحله تبدیل برنج پوستر
166 بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در مرحله پیش از کاشت بر ایجاد ضایعات گوجه فرنگی (مطالعه موردی: بخش مرکزی، منطقه زنجانرود) پوستر
167 عیین خصوصیات فیزیکی و کیفی دو رقم متداول میوه کیوی چاپ چکیده مقاله
168 کاربرد بایوریفاینری در اقتصادی‌تر نمودن تولید خمیرکاغذ از کاه گندم سخنرانی
169 مروری بر قابلیت استفاده از باگاس در صنایع خمیر و کاغذ پوستر
170 بررسی و ارزیابی عملکرد تکاننده ارتعاشی برای برداشت مکانیزه پرتقال تامسون سخنرانی
171 بررسی اثر اتفن بر برداشت مکانیزه پرتقال تامسون با تکاننده پوستر
172 تعیین LC50 و بررسی تاثیر سم دیازینون بر روی بافت کبد تاسماهی ایرانی پوستر
173 استخراج روغن دانه انار توسط سیال فوق بحرانی پوستر
174 تعیین خواص مکانیکی آلو به منظور کاهش ضایعات پس از برداشت پوستر
175 مقاومت خمشی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط کلش کلزا و چوب صنوبر چاپ چکیده مقاله
176 نرخ خشک شدن پوست موز پوستر
177 تاثیر رطوبت بر خواص فیزیکی سه رقم بادام زمینی پوستر
178 بررسی قابلیت استفاده از کاه برنج به عنوان جایگزینی برای تامین مواد اولیه در صنایع کاغذ سازی چاپ چکیده مقاله
179 نقش مدیریت ضایعات گیاهی گندم بر پارامترهای رشد و عملکرد ذرت دانه ای چاپ چکیده مقاله
180 تأثیر مدیریت ضایعات گیاهان زراعی در فاکتورهای رشد محصولات کشاورزی پوستر
181 بررسی عملکرد ملاس چغندر‌قند به‌عنوان افزودنی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از بازیافت کارتن‌های کنگره‌ای باطله سخنرانی
182 بررسی ضایعات در سه نوع کمباین متداول (مطالعه موردی 4 شهرستان استان اصفهان) پوستر
183 بررسی عملکرد گودال کن های موتوری و راهکارهایی جهت بهینه سازی چاپ چکیده مقاله
184 عوامل و راهکارهای موجود جهت مقابله با فشردگی خاک در سیستم های کشاورزی به منظور کاهش تلفات محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
185 عوامل موثر بر پارامترهای رشد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای جهت کاهش ضایعات و افزایش راندمان محصول؛ قسمت اول: خاکوری و کاشت با شناسه 217 ادغام شود و چاپ پوستر
186 ارزیابی و مقایسه تلفات در سطوح مختلف دورکوبنده و نرخ تغذیه در برداشت ذرت بذری با استفاده از ماشین ذرت‌چین- پوست‌کن تکراری با شناسه 18
187 بررسی تاثیر پارامترهای مؤثر بر تلفات در برداشت کمباینی ذرت بذری تکراری با شناسه 19
188 تعیین مقدار تاثیر پارامترهای دورکوبنده و نرخ تغذیه بر تلفات در برداشت ذرت بذری با استفاده از کمباین Wintersteiger تکراری با شناسه 20
189 ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی برخی از پسماندهای کشاورزی به عنوان مواد بستری طیور سخنرانی
190 مقایسه سطوح مختلف اوره و ملاس در سرشاخة نیشکر سیلو شده پوستر
191 طراحی سایت مکانیزه تولید و فرآوری انواع کمپوست به منظور استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
192 کاهش تلفات زمانی در خشک کردن گوجه فرنگی با استفاده از پیش تیماردهی فراصوت پوستر
193 تعیین حدود بهینه عوامل مکانیکی مؤثر بر ریزش گندم در دماغه کمباین پوستر
194 طراحی و ساخت خشک کن هوشمند خورشیدی با توانایی سنجش پیوسته محتوای رطوبتی محصولات غذایی فایل مقاله ناقص
195 کاربرد ضایعات چوبی درکاهش مصرف آب و تعدیل خصوصیات خاک پوستر
196 بکارگیری نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین آلات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
197 بررسی راهکارهای کاهش تلفات پس از برداشت در محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
198 بررسی عوامل ایجادکننده تلفات پس از برداشت در برنج رد مقاله
199 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی ورمی کمپوست برای طراحی سیستمهای انتقال و فرآوری در راستای مدیریت مکانیزاسیون ضایعات پوستر
200 خواص مکانیکی بستر مرغی در راستای طراحی تجهیزات مدیریت بهینه پسماند پوستر
201 تکنولوژی نوین استوانه دوار برای طراحی تجهیزات در راستای مدیریت پسماند واحدهای مرغداری پوستر
202 ارزیابی منابع مختلف مواد آلی بر عملکرد گیاه کلزا پوستر
203 تأثیر کمپوست و ورمی کمپوست بقایای آلی بر عملکرد کلزا پوستر
204 عنوان ندارد رد مقاله
205 بررسی اثر رقم و رطوبت روی ویژگی‌های ثقلی دانه‌ی ارقام نخود فرنگی استان گلستان پوستر
206 بررسی عملکرد کاه و کلش تولیدی در کشت مخلوط ارقام گندم و نقش آن در مدیریت پسماندهای کشاورزی پوستر
207 امکان استفاده ازبعضی ضایعات کشاورزی همراه با گیاه داروییEchinophora platylobae در تغذیه دام پوستر
208 اثر مدیریت بقایای گندم بر عملکرد ذرت دانه ای در شمال خوزستان پوستر
209 بررسی فرآیند خشک کردن برنج در مرحله تبدیل به منظور کاهش ضایعات محصول چاپ چکیده مقاله
210 مدیریت بقایای کشاورزی گامی در جهت توسعه پایدار پوستر
211 بررسی تأثیر تیمارهای حرارتی آب گرم و بخار آب بر خواص انبارداری پرتقال خونی پوستر
212 عوامل موثر بر تلفات محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
213 عوامل تأثیر گذار بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
214 کاربرد اسانس دارچین جهت کاهش فساد اکسیداتیو کلمپه سخنرانی
215 تولید بیوگاز (متان) از فضولات دامی با استفاده از فناوری هضم بی هوازی (بررسی پتانسیل و شرایط آن در ایران) چاپ چکیده مقاله
216 نقشGPS و GIS در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
217 عوامل موثر بر پارامترهای رشد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای جهت کاهش ضایعات و افزایش راندمان محصول؛ قسمت دوم: داشت و برداشت با شناسه 185ادغام شود 
218 تخمین میزان پتانسیل تولید بیوگاز به روش تخمیری از ضایعات کود دامی در واحدهای پرورش گاو استان تهران پوستر
219 بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی بر کاهش ضایعات میوه طالبی طی فرآیند پس از برداشت پوستر
220 تولید خمیر و کاغذ با الیاف حاصل از ساقه گندم و جو گامی به سمت کشاورزی پاک و استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی پوستر
221 گیاه غیرچوبی کلزا به عنوان ماده خام مناسب در صنعت خمیر و کاغذ پوستر
222 بررسی تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم بر عملکرد توالی های مختلف رنگبری و ویژگی های نوری کاغذ سخنرانی
223 تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت با استفاده از اکسترودر پوستر
224 مقایسه ی سه روش آبیاری هندوانه جهت جلوگیری از ضایعات آب در استان کرمان رد مقاله
225 بررسی عملکرد، کیفیت بهداشتی و شاخص‌های اقتصادی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر بقایای کشتارگاهی طیور سخنرانی
226 تاثیر دمای هیدرولیز اسیدی بر درجه بسپارش سلولز باگاس پوستر
227 بررسی ویژگی‌های شیمیایی و ریخت‌شناسی الیاف کاه برنج (رقم طارم هاشمی) پوستر
228 مقایسه خمیرکاغذ و کاغذتولیدشده از کاه برنج با دو فرآیند هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید پتاسیم - هیدروکسید آمونیوم سخنرانی
229 مقایسه درصد ضایعات پسته در ماشین‌های پوست کن رایج در کرمان پوستر
230 سوختگی‌های رایزکتونیایی، یک عامل محدود کننده در تولید برنج چاپ چکیده مقاله
231 نقش پدیده هیپوویرولانس در کاهش خسارت بیماری سوختگی درختان شاه بلوط پوستر
232 نقش فناوری نانو در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی رد مقاله
233 بررسی برداشت گندم و ارائه راهکار برای کاهش ضایعات در استان خوزستان پوستر
234 بررسی اثر ارتفاع برداشت گندم و سرعت پیشروی بر تلفات کمباین پوستر
235 بررسی میزان تلفات کمی و جوانه‌زنی گندم در برداشت با کمباین چاپ چکیده مقاله
236 گاما اوریزانول روغن سبوس برنج به عنوان یک ترکیب غذای فرا سودمند چاپ چکیده مقاله
237 مطالعه بررسی آب زیر زمینی و فاضلاب و ارتباط آن ها با محصولات کشاورزی پوستر
238 مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران چاپ چکیده مقاله
239 اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در یولاف پوستر
240 استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی ، نانوتکنولوژی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی چاپ چکیده مقاله
241 تاثیر پارامترهای دما و زمان خشک شدن بر محتوای رطوبتی و تاثیر آن بر ضایعات پوست‌گیری و سفید‌کنی حاصل... پوستر
242 تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از ضایعات فرآوری میوه تکراری با 243
243 تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از ضایعات فرآوری میوه فایل مقاله ناقص
244 امکان ساخت تخته خرده و تخته فیبر دانسیته متوسط از مغز ساقه کنف پوستر
245 بررسی خصوصیات فیزیکی اکالیپتوس کاملدولنسیس در جهت کاهش افت مقاومتهای محصولات حاصل از آن پوستر
246 تولید ترکیبات مولد طعم با استفاده از روش‌های بیوتکنولو‍‍‍ژی رد مقاله
[ 10 May 2012 ] [ 20:47 ] [ سید محمد حسن ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

درباره ی من:دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی